Gout

Tại Việt Nam, căn bệnh gout được ví như là một căn bệnh nhà giàu vì nhiều quan niệm cho rằng chỉ những người khá giả, có điều kiện, ăn uống đầy đủ chẩ mới có ...

Những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh Gout ngày càng có xu hướng tăng lên và rất khó kiểm soát, dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Dù bệnh phổ biến ...

Chăm Sóc Health
Logo